Şirkət Mədəniyyəti

Korporativ missiya /
Müştəri çağırışlarına və təzyiqlərinə diqqət yetirin, rəqabət gücü və güc həlləri və xidmətləri təqdim edin, müştərilər üçün maksimum dəyər yaratmağa davam edin;


Korporativ baxış /
Qlobal baxış, dünya səviyyəli məhsul və xidmət şirkəti kimi tanınır;


Müəssisənin inkişafı siyasəti /
Birlik və tərəqqi, tədqiqat və innovasiya, idarəetməni təkmilləşdirmək, brend yaratmaq;


Müəssisə inkişafı sürücüsü /
İslahat və innovasiya, komanda dəqiqliyi, personal məmnunluğu;


Gutay xalqının keyfiyyəti /
Şam kimi bütövlük, polad kimi ardıcıllıq, dəniz kimi dözümlülük, külək kimi hərəkət.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj